News

เอสวีไอ -- โฉมใหม่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

BackNov 01, 2006

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสวีไอ -- โฉมใหม่เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

กรุงเทพ, 1 พฤศจิกายน 2549—บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ตัวย่อ "SVI" และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการผลิตสินค้าประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronic Manufacturing Services - EMS) ได้เปิดตัวเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่นำ เสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ที่ http://investorrelations.svi.co.th

ก่อนหน้านี้ ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเอสวีไอเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน การเงิน และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ได้โดยผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก (www.svi.co.th) สำหรับรูปแบบใหม่นี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกมากขึ้นให้กับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน โดยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอีกทางนอกเหนือไปจากหน้าเว็บไซต์หลัก ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติเนื่องจากมีให้เลือกทั้งสองภาษา - ไทยและอังกฤษ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ และทันเวลา

รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของเอสวีไอนี้ ได้มีการจัดเรียงเนื้อหาให้เป็นระเบียบมากขึ้น มีข้อมูลมากขึ้น และให้ผู้เข้าชมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยสะดวก รวมถึงยังเปิดโอกาสให้สามารถสอบถามหรือรับทราบข้อมูลของบริษัทได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ ข้อมูลหัวข้อที่น่าสนใจและจำเป็นในการพิจารณาเลือกลงทุนได้แก่ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน งบการเงิน ที่มีให้เปรียบเทียบของปีปัจจุบันและที่ผ่านมา ข้อมูลบริษัทที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ข่าวบริษัทที่ลงในสื่อ คำถามประจำพร้อมคำตอบ และเพื่อการไม่พลาดข่าวสารล่าสุดจากบริษัทฯ ผู้เข้าชมสามารถกรอกอีเมล์เพื่อรับข่าวสารอัตโนมัติผ่านอีเมล์ได้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณาในการลงทุนได้ที่ http://investorrelations.svi.co.th. และ http://www.svi.co.th

###

เกี่ยวกับ เอสวีไอ

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronic Manufacturing Services - EMS) แบบครบวงจร ตามใบสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ (Design House) โดยบริษัทฯ มีศักยภาพในการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวงจรควบคุมระบบอุตสาหกรรม (Industrial Control) ผลิตภัณฑ์สื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่ใช้ในห้องวิจัยและทางด้านการแพทย์ (Medical and Laboratory Equipment) ผลิตภัณฑ์โสตวีดีทัศน์ที่ใช้ในห้องบันทึกเสียงและระบบห้องประชุมสัมมนา (Audio and Video Equipment) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุปกรณ์สำนักงาน (Office Automation) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ (Automobile) บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี มีโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน และมีโรงงานอีก 1 แห่งที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน):
คุณลักษณ์พิไล วรทรัพย์
โทร. 66 2 5745671 ต่อ 1231
อีเมล์: lakpilai@svi.co.th