News

เอสวีไอบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง

BackNov 16, 2006

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายโพธิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งสิ่งของต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก และนำไปมอบให้ชาวบ้านที่เทศบาลตำบลบางจักร อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และอีกส่วนหนึ่งได้บริจาคให้กับเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เนื่องจากในช่วงปลายเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม ประเทศไทยได้ประสบกับภัยจากพายุใต้ฝุ่นทำให้มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และเกิดน้ำท่วมขึ้นในหลายจังหวัดด้วยกัน โดยเฉพาะอ่างทองเป็นจังหวัดที่ประชาชนได้รับผลกระทบและความเสียหายเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านร่างกาย ทรัพย์สินและจิตใจ

บริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการสูญเสียดังกล่าวและมีความเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ประสพเคราะห์ภัยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากเงินและสิ่งของที่พนักงานได้ร่วมกันบริจาคดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้ร่วมสมทบสนับสนุนเพื่อจัดซื้อสิ่งของสำหรับบริจาคอีกเป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
เอสวีไอ ดำเนินงานโดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับนโยบายทางธุรกิจเสมอมา ได้ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานโดยรวม ในการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือต่อสังคมที่ด้อยโอกาสและเดือดร้อนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

###

เกี่ยวกับ เอสวีไอ
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronic Manufacturing Services - EMS) แบบครบวงจร ตามใบสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และลูกค้า
ที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ (Design House) โดยบริษัทฯ มีศักยภาพในการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวงจรควบคุมระบบอุตสาหกรรม (Industrial Control) ผลิตภัณฑ์สื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่ใช้ในห้องวิจัยและทางด้านการแพทย์ (Medical and Laboratory Equipment) ผลิตภัณฑ์โสตวีดีทัศน์ที่ใช้ในห้องบันทึกเสียงและระบบห้องประชุมสัมมนา (Audio and Video Equipment) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุปกรณ์สำนักงาน (Office Automation) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ (Automobile)
บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี มีโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี
มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน และมีโรงงานอีก 1 แห่งที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน):
คุณลักษณ์พิไล วรทรัพย์
โทร. 66 2 5745671 ต่อ 1231
อีเมล์: lakpilai@svi.co.th

 

ในภาพ:

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา คุณโพธิ์ โล่ห์ทองคำ (เสื้อสีส้ม ตรงกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และคณะตัวแทนของบริษัทฯ ได้เดินทางไปมอบเงินและสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางจักร อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง