News

บมจ. เอสวีไอ ต้อนรับนักศึกษาดูงาน

BackJun 15, 2007

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานแห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เป็นเวลา 2 วัน จำนวนนักศึกษากว่า 150 คน เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิต การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม และเสริมสร้างเจตนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ

ในภาพ:
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ ปวช. และ ปวส. ถ่ายรูปร่วมกับคุณเมธี ภักดีโต ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณหน้าโรงงานแห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

###

เกี่ยวกับ เอสวีไอ

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronic Manufacturing Services - EMS) แบบครบวงจร ตามใบสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer - OEM) และลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ (Design House) โดยบริษัทฯ มีศักยภาพในการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวงจรควบคุมระบบอุตสาหกรรม (Industrial Control) ผลิตภัณฑ์สื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และเครื่องมือที่ใช้ในห้องวิจัยและทางด้านการแพทย์ (Medical and Laboratory Equipment) ผลิตภัณฑ์โสตวีดีทัศน์ที่ใช้ในห้องบันทึกเสียงและระบบห้องประชุมสัมมนา (Audio and Video Equipment) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุปกรณ์สำนักงาน (Office Automation) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ (Automobile) บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี มีโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน และมีโรงงานอีก 1 แห่งที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน):
คุณลักษณ์พิไล วรทรัพย์ หรือ คุณวนิตา รอดดำ
โทร. 66 2 5745671 ต่อ 1231, 1421
อีเมล์: lakpilai@svi.co.th, vanita@svi.co.th