News

บมจ. เอสวีไอ 'พาน้องเที่ยว'

BackMay 12, 2008

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พนักงานบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ทำกิจกรรมพาเด็กๆ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย จำนวน 50 คน เที่ยวชมสวนสัตว์ดุสิตและดูกายกรรมจากประเทศเคนยา เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความเพลิดเพลิน พัฒนาความรู้และประสบการณ์นอกสถานที่ก่อนเปิดเทอม อีกทั้งบริษัทฯ นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานยังได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จำนวนมากให้กับทางมูลนิธิฯ ในโอกาสเดียวกัน

ในภาพ:
พนักงานบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) และเด็กๆ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย 50 คน ถ่ายรูปร่วมกับคณะกายกรรมจากประเทศเคนยาที่มาเปิดการแสดงที่สวนสัตว์ดุสิต ในช่วงปิดเทอม

###

เกี่ยวกับ เอสวีไอ
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Electronic Manufacturing Services - EMS) แบบครบวงจร ตามใบสั่งซื้อของลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment Manufacturer - OEM) และลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ (Design House) โดยบริษัทฯ มีศักยภาพในการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวงจรควบคุมระบบอุตสาหกรรม (Industrial Control) ผลิตภัณฑ์สื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) และผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่ใช้ในห้องวิจัยและทางด้านการแพทย์ (Medical and Laboratory Equipment) ผลิตภัณฑ์โสตวีดีทัศน์ที่ใช้ในห้องบันทึกเสียงและระบบห้องประชุมสัมมนา (Audio and Video Equipment) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มอุปกรณ์สำนักงาน (Office Automation) และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ (Automobile) บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี มีโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน และมีโรงงานอีก 1 แห่งที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน